Speltakken

Het is niet eenvoudig om jongeren van 15 jaar voor hetzelfde te interesseren als kinderen van 5 jaar.
Daarom werkt Scouting met leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen worden ook wel speltakken genoemd.

De speltakken sluiten op elkaar aan. Als je te oud wordt voor de ene, dan kun je overvliegen naar de volgende.
Iedere speltak brengt zijn eigen interesses en mogelijkheden met zich mee.
Deze worden door goede en boeiende programma’s verder ontwikkeld. Iedere speltak heeft dus zijn eigen spelaanbod, afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep.

Groep: Groepsvorm: Leeftijd: Draaiavond: Tijdstip: Groepsleid(st)er: Mail:
Bevers Gemengd 4-7 jaar Woensdagavond 18.00-19.00 Anja Welbers  zie contactpagina
Welpen Gemengd 7-11 jaar Dinsdagavond 18.45-20.00 Marscha Wolters  zie contactpagina
Scouts

Explorers

Gemengd

Gemengd

10-15 jaar

15-18 jaar

Donderdagavond

Vrijdagavond

19.00-20.30

19.00-21.00

Yvonne Hermsen

Romy Jansen

zie contactpagina

Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de draaiavond mogen de jeugdleden op het terrein aanwezig zijn. Dit in verband met eventuele overlast in de directe omgeving van de blokhut.
Draaiavonden die om welke reden dan ook komen te vervallen, worden indien mogelijk, op een ander moment ingehaald.

Voor alle speltakken

Het Scoutingspel is gebaseerd op de spelvisie SCOUTS en het spelaanbod is uitgewerkt in acht activiteitengebieden, steeds passend bij het niveau en de leeftijd van de kinderen. Op die manier groeien ze in hun persoonlijke ontwikkeling. Binnen elk activiteitengebied zijn er voor alle speltakken leuke, leerzame en uitdagende activiteiten te bedenken in een doorlopende lijn van bevers tot en met roverscouts. Dit wordt ook wel de progressiematrix genoemd.

Soorten Scouting

Zoals je misschien weet, zijn er verschillende soorten Scouting: landscouting, waterscouting en luchtscouting.

Speltakken

Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen uit één leeftijdsgroep hun spel spelen: beverswelpenscoutsexplorers en roverscouts. Binnen Scouting Angeren hebben we momenteel een Bevergroep,Welpengroep, Scouts en Explorers. Op de verschillende speltakpagina’s vind je informatie over de specifieke speltak.

Meiden en jongens

Binnen Scouting Angeren draaien alle gemengd. D.w.z. zowel jongens als meisjes samen in een speltak.

Niet-formeel leren

Door de stimulerende omgeving en uitdagende activiteiten leren kinderen en jongeren bij Scouting heel veel, zonder dat ze dit zelf zo ervaren, want plezier en gezelligheid staan centraal. De niet-formele manier van leren bij Scouting zit tussen formeel (op school, met vastgestelde doelen en eisen) en informeel (spontaan, in het dagelijks leven) leren in.